JIŘÍ VANĚK – malíř, grafi k a ilustrátor

Zabývá se kresleným humorem, ilustracemi, grafikou a malbou. Výtvarník se širokou výtvarnou činností. Jeho práce kresleného humoru na samostatných výstavách samozřejmě mimo Hlinsko viděla i Praha, Havlíčkův Brod, Šumperk a na společných výstavách kreslířů opět několikrát Praha, jednou Skuteč, Frenštát pod Radhoštěm, Nový Jičín a další města. V zahraničí to bylo několikrát bulharské Gabrovo, makedonská Skopje, italská Bordighera, dále Sofia, Tokio, Ascona, Beringen, Montreal, Linburg v Belgii, Kruishouten. To tedy byl kreslený humor. Výstavy svých obrazů měl Jiří Vaněk kromě Hlinska i v Poličce, Chrudimi, Hradci Králové, Pardubicích a také v Ratibořicích. Člen Unie výtvarných umělců v Hradci Králové a České unie karikaturistů v Praze. Abychom ho představili úplně, je držitelem první ceny za plakát Ludvík Kuba – NG a dostal také čestné uznání za soubory kreseb v Anconě /Italie/, v Japonsku a v Bratislavě.“Mám rád lidi, kterým v životě o něco jde. Ať už je to ve výtvarné práci, nebo jakékoli jiné lidské činnosti. Mám rád poctivost, vytrvalost a pracovitost spojenou s pílí. Když toto nechybí, výsledky se dříve nebo později musí dostavit“ říká Jiří Vaněk a pokračuje: “Každý má svůj určitý vzor v životě i v práci. Sám osobně mám vzorů více z různých profesí. Obdivuji a hluboce si vážím např. lékařů a jejich svým způsobem zbytečné práce, v níž vlastně nad každým, i zdravým životem, vítězí v konečném důsledku smrt. Vážím si obyčejných a moudrých lidí. Mám rád literaturu Karla Čapka, poezii Vladimíra Holana, Františka Halase, Miroslava Bureše, herecké umění Miloše Kopeckého, Jiřího Sováka, Rudolfa Hrušínského a dalších herců. Obdivuji též tvorbu hudebníků a zpěváků. Z výtvarného umění mám stále nejraději Hieronyma Bosche, Josefa Ladu, Jiřího Trnku, Adolfa Borna, Albína Brunovského, Miroslava Bartáka, Stanislava Holého, Jiřího Slívu, Vlastimila Zábranského, Vladimíra Renčína.“ Jiří Vaněk se narodil 30. 3. 1939 v Hlinsku, kde také stále bydlí. Vystudoval střední uměleckou průmyslovou školu v Brně v letech 1954-1958. Po studiích byl určitou dobu zaměstnán a teprve později začal pracovat samostatně na tzv. “volné noze.“ Znamenalo to však větší píli, pracovitost a odhad pro to, co je dobré. “O inspiraci si myslím, že přichází tím častěji, čím člověk více vytváří a vymýšlí si a dále rozmotává klubko fantazie“ říká Jiří Vaněk. “Musí mít však také otevřené oči a vidět různé životní situace v různých nadsázkách.“ Na otázku, jak jde dohromady humor a ilustrovaná poezie, odpovídá: “Myslím, že ve své podstatě mají humor a poezie mnoho společného. Jsou si blízké hlavně svou formou a v hloubce poznání i zdánlivé jednoduchosti.“ Široká škála jeho umělecké činnosti je dokládána i tím, že ve sbírkách Kunsthaus Bedenmais (SRN) mají čtyři Vaňkovy obrazy a jeho kreslený humor v galeriích Gabrovo, Ancona, Bordighera a Marostica. Ilustroval různé povídky a fejetony pro řadu předních časopisů. V poslední době ilustroval především kalendáře pro OT Kolín a kreslil do časopisu Mezinárodní politika. Spolupracoval s Ústavem mezinárodních vztahů. Úspěšně ilustroval dílo Marcella fon Donata - To je summit - v roce 1997. V současnosti připravuje opět v Městské galerii Hlinsko výstavu obrazů, ilustrací a kreseb – 2014.

Jiří Vaněk - malíř, grafik a ilustrátor

 • Obrazy – samotné výstavy
 • Hlinsko – Komorní divadlo (1979)
 • Hlinsko – Komorní dovadlo (2001)
 • Chrudim – Vodní zdroje (2003)
 • Hlinsko – Městská galerie (2009)
 • Hlinsko – Muzeum a Městská galerie (2014)
  • Obrazy – společné výstavy UVU

   • Polička, Hradec Králové, Chrudim, Pardubice, Ratibořice (1982-2004)
   • Havlíčkův Brod, Šumperk, Skuteč, Frenštát pod Radhoštěm (1981-2000)

   Kreslený humor – společné výstavy ČUK

   • České Budějovice – galerie Mladých
   • Praha – Malostranská beseda, redakce Stadionu, Gong Praha a Mladá fronta
   • Hradec Králové, Písek

   Zahraničí

   • Gabrovo, Skopje, Bordighera, Ancona, Sofia, Limburg, Beringen, Montreal, Tokio (1978-2003)

   Kreslený humor – samostatné výstavy

   • Praha – Malostranská beseda (1981)
   • Hlinsko – Komorní divadlo (1983)

   Seznam obrazů

   • Zvěstování 14x14 cm (komb. tech.)
   • Zahrada 14x14 cm (komb. tech.)
   • Jezírko 14x14 cm (komb. tech.)
   • Probuzení 14x14 cm (komb. tech.)
   • Kytička pro Evu 21x16,5 cm (olej)
   • Konec roku 30x25 cm (olej) -plátno
   • Dáma s květinou 19x22,5 cm (olej)
   • Jaro 30x25 (olej) – plátno
   • Mezi nebem a zemí 30x25 (olej) - plátno
   • Do jiného světa 30x25 (olej) - plátno
   • Chrámové okno 30x25 (olej) - plátno
   • Cesty k andělům 30x25 (olej) - plátno
   • Ježíš 30x25 (olej – komb. tech.)
   • Jaro 50x70 (olej - komb. tech. plátno)
   • Erupce 50x70 (olej - komb. tech. plátno)
   • Vincentova Dýmka 30x45 (olej)
   • Rozmary času 50x70 (olej - komb. tech. plátno)

   Ilustrace kalendářů

   • Zahrádkářův rok- ilustrace
   • Do školní brašny – tech. Akvarel kresby – A4 (výběr) – 6x

   Obálka+ ilustrace – Marcell von Donat

   • Knížky to je summit
   • Černobílá kresba
J. Vaněk - malíř, kreslíř, ilustrátor